Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i glas, av glas från svenska till franska

Översätt i glas, av glas till andra språk