Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i söder från svenska till franska

Annons
sydsud
Annons

Översätt i söder till andra språk