Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i själva verket, egentligen från svenska till franska

Översätt i själva verket, egentligen till andra språk