Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i utbyte mot från svenska till franska

motvers

Översätt i utbyte mot till andra språk