Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta idag, denna dag från svenska till franska

Översätt idag, denna dag till andra språk