Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta igen, på nytt från svenska till franska

Översätt igen, på nytt till andra språk