Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta il devint, elle devint från svenska till franska

Översätt il devint, elle devint till andra språk