Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta il faisait un temps magnifique från franska till svenska

Översätt il faisait un temps magnifique till andra språk