Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta il fait une vraie temp��te, il fait une vraie tempete från svenska till franska

Översätt il fait une vraie temp��te, il fait une vraie tempete till andra språk