Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta il faudra ��tre från svenska till franska

3trois

Översätt il faudra ��tre till andra språk