Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta il faut faire quelque chose från franska till svenska

Översätt il faut faire quelque chose till andra språk