Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta il n'est pas l�� från svenska till franska

Översätt il n\'est pas l�� till andra språk