Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta il trouve que, il pense que från franska till svenska

Översätt il trouve que, il pense que till andra språk