Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta il vit från svenska till franska

Annons
borvit
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt il vit till andra språk