Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta il a onze ans från franska till svenska

ansår
moijag
cinqfem

Översätt il a onze ans till andra språk