Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta il aboie, aboyer från franska till svenska

Översätt il aboie, aboyer till andra språk