Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta il est sept heures trente från franska till svenska

Översätt il est sept heures trente till andra språk