Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta il fait de l'orage från svenska till franska

Översätt il fait de l\'orage till andra språk