Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta il les vend, vendre från franska till svenska

Översätt il les vend, vendre till andra språk