Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta illa (m��) från svenska till franska

illamal
ontmal

Översätt illa (m��) till andra språk