Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta illusion d’optique från franska till svenska

Översätt illusion d’optique till andra språk