Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ils ont donn�� från svenska till franska

ontmal
illamal

Översätt ils ont donn�� till andra språk