Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ils sont press��s från svenska till franska

ärsont

Översätt ils sont press��s till andra språk