Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ils ont vécu från svenska till franska

ontmal
illamal

Översätt ils ont vécu till andra språk