Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ils se peignent från svenska till franska

ärsont

Översätt ils se peignent till andra språk