Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ils, elles s��appellent från svenska till franska

ärsont

Översätt ils, elles s��appellent till andra språk