Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta immortel, immortelle från franska till svenska

Översätt immortel, immortelle till andra språk