Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta impatient, impatiente från franska till svenska

Översätt impatient, impatiente till andra språk