Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta infödd, inhemsk från svenska till franska

Översätt infödd, inhemsk till andra språk