Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta inställd från svenska till franska

Annons
Annons

Översätt inställd till andra språk