Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta inte f��rr��n, det ��r inte f��rr��n från svenska till franska

Översätt inte f��rr��n, det ��r inte f��rr��n till andra språk