Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta inte illa, inte dåligt från svenska till franska

Översätt inte illa, inte dåligt till andra språk