Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta inte jag heller från svenska till franska

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt inte jag heller till andra språk