Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta inte längre än, inte mer än från svenska till franska

Översätt inte längre än, inte mer än till andra språk