Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta inte l��ngre ��n, inte mer ��n från svenska till franska

Översätt inte l��ngre ��n, inte mer ��n till andra språk