Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta inte mer, inte l��ngre från svenska till franska

Översätt inte mer, inte l��ngre till andra språk