Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta inte s��rskilt från svenska till franska

Översätt inte s��rskilt till andra språk