Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta inte stå ut med från svenska till franska

medavec

Översätt inte stå ut med till andra språk