Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta inte undra p�� att från svenska till franska

Översätt inte undra p�� att till andra språk