Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta interdit, interdite från svenska till franska

aux

Översätt interdit, interdite till andra språk