Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta interné, internée från franska till svenska

quesom
quisom

Översätt interné, internée till andra språk