Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta inuti, inne från svenska till franska

idans
omdans

Översätt inuti, inne till andra språk