Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta issu de, issue de från svenska till franska

frånde
somque
somqui

Översätt issu de, issue de till andra språk