Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta issu de, issue de från svenska till franska

Annons
frånde
Annons
somque
somqui
Annons
Annons
Annons

Översätt issu de, issue de till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018