Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta issu, -e från svenska till franska

Annons
frånde
Annons
somque
somqui
Annons
Annons
Annons

Översätt issu, -e till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018