Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta issu, issue de från franska till svenska

Annons
defrån
Annons
quesom
quisom
Annons
Annons
Annons

Översätt issu, issue de till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018