Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta j'ai horreur de från svenska till franska

Översätt j\'ai horreur de till andra språk