Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta j��avais 14 ans från svenska till franska

årans
jagmoi

Översätt j��avais 14 ans till andra språk