Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta j��ttebra, mycket bra från svenska till franska

Översätt j��ttebra, mycket bra till andra språk