Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta j'��tais från svenska till franska

dutoi
medavec

Översätt j\'��tais till andra språk