Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta j'ai 27 ans från svenska till franska

årans
femcinq
jagmoi

Översätt j\'ai 27 ans till andra språk